Katedra Automatyki i Energetyki

Kierownik:

dr hab. inż. Marek Dzida
tel: 58 347 2135
dzida@pg.gda.pl

 

 

Działalność dydaktyczna i badawcza Katedry Automatyki Okrętowej i Napędów Turbinowych jest głównie związana z analizą, modelowaniem, projektowaniem, symulacją, sterowaniem oraz diagnostyką układów dynamicznych występujących w okrętownictwie, a także w szeroko rozumianych systemach energetycznych, ze szczególną uwagą skupioną na napędów turbinowych.

Pracownicy Katedry systematycznie prezentują wyniki prowadzonych badań na organizowanych cyklicznie i okazjonalnie konferencjach i sympozjach naukowych. Wśród wielu z nich wymienić można:

 • International Scientific Symposium on „Technical, Economic, and Environmental Aspects of Combined Cycle Power Plants COMPOWER” – sympozjum organizowane cyklicznie przez Katedrę - dotychczas w latach 1995, 2000, 2004,
 • ASME TURBO Expo, Power for Land, Sea, And Air,
 • Explo-Diesel & Gas Turbine,
 • Kraftwerkstechnisches Kolloqium „Turbomaschinen In Energieanlagen „Dampf-Turbinen,Gasturbinen, Pumpen, Verdichter, Wasserturbinen, Windturbinen“,
 • Napędy i Sterowanie (Seminarium towarzyszące Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych),
 • International Symposium on Experimental and Computational Aerodynamics of Internal Flows,
 • International Confernce SYMKOM, Compressor&Turbine Stage Flow Path Theory, Experiment and User Verification,

oraz wielu innych.

Baza laboratoryjna Katedry Automatyki Okrętowej i Napędów Turbinowych stanowi zaplecze techniczne prowadzonych badań naukowych oraz umożliwia sprawną realizację procesu dydaktycznego. Możliwości takie stwarzają między innymi:

 • badawcze laboratorium turbinowe – nowocześnie wyposażone stanowisko modelowej turbiny powietrznej, wykorzystywane między innymi w pracach nad wpływem uszczelnień nadbandażowych na siły oddziałujące na wirnik,
 • dydaktyczne laboratorium turbinowe - stanowiska pomiarowe, programy: LAB-VIEW(wizualizacja pomiarów), FLUENT(modelowanie przepływów), FLOWER(modelowanie przepływów), ROTOR KIT(modelowanie dynamiki wirników),
 • dydaktyczne laboratorium automatyki i robotyki; stanowiska pomiarowe, systemy robotów i manipulatorów LEGO, programy komputerowe: MATLAB, ROTOR KIT

Kierunki badań:

 • Zastosowanie układów kombinowanych gazowo-parowych w systemach napędowych statków oraz w elektroenergetyce – analiza konfiguracji, analiza techniczno-ekonomiczna; działanie w dużym systemie elektro-energetycznym.
 • Projektowanie, konstrukcja i eksploatacja turbin parowych i gazowych w systemach elektroenergetycznych konwencjonalnych i jądrowych, stacjonarnych i trakcyjnych.
 • Optymalizacja charakterystyk termodynamiczno-przepływowych turbin gazowych i parowych.
 • Metody obliczeń CFD, programy, zastosowania.
 • Charakterystyki sprawnościowe turbin w zmiennych warunkach ruchu.
 • Analiza dynamiki układów napędowych, w tym układów sterowania.
 • Eksperymentalne badania turbiny gazowej jako obiektu regulacji prędkości kątowej wirnika, mocy turbozespołu, temperatury gazów wylotowych.
 • Eksperymentalne badania komory spalania, dotyczące nierównomierności i niestacjonarności pola temperatury za komorą spalania.
 • Eksperymentalne badania sił niestacjonarnych w turbinie modelowej obejmujące badania niskoczęstotliwościowe drgania niesynchroniczne stopni turbin.
 • Dynamika i automatyka zespołów turbodoładowujących wysokoprężne silniki spalinowe.
 • Analiza i projektowanie układów sterowania napędu statku.
 • Optymalizacja sterowania napędu statku w warunkach stochastycznych.
 • Koncepcje energooszczędnego napędu statku.
 • Badania laboratoryjne regulatorów napędu statku.
Stopień Nazwisko Imię Stanowisko Tel.
mgr inż. Ślęzak-Żołna Justyna asystent 58 347 2842
mgr inż Butterweck Anna asystent 58 347 1978
prof. dr hab. inż. Domachowski Zygfryd profesor zwyczajny 58 347 2662
dr hab. inż. Dzida Marek profesor nadzwyczajny PG, dziekan 58 347 2135
mgr inż. Frost Jacek wykładowca 58 347 1842
dr hab. inż. Głuch Jerzy prof. nadzwyczajny PG 58 347 2468
dr inż. Ghaemi M. Hossein adiunkt 58 348 6053
mgr inż. Hirt Łukasz asystent 58 347 2842
mgr inż Jakowski Damian asystent 58 347 1978
prof. dr hab. inż. Kosowski Krzysztof profesor nadzwyczajny 58 347 1916
dr inż. Piwowarski Marian adiunkt 58 347 2235
dr inż. Stępień Robert adiunkt 58 347 1842
dr inż. Włodarski Wojciech adiunkt 58 347 2235